مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری و گواهی صلاحیت

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری را می توان توسط موسساتی که خدمات ثبت شرکت را انجام می دهند و یا توسط موسسات حقوقی معتبر اطلاعات لازم را بدست آورد.

کارشناسان این گونه موسسات توانایی آن را دارند که رتبه پیمانکاری را برای شما بدست آورند. هرگاه شما بخواهید در مناقصات دولتی و یا شرکت های خصوصی شرکت نمایید اولین سوالی که از شما پرسیده می شود این است که رتبه پیمانکاری شرکت شما در چه پایه ای است.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه پیمانکاری

بدون داشتن رتبه پیمانکاری در حقیقت قادر نخواهید بود در هیچ مناقصه ای برنده شده و به کارتان ادامه بدهید. اولین قدم برای اخذ رتبه پیمانکاری ثبت شرکت شما بر اساس دستورالعمل ثبت شرکت ها است. این گونه خدمات در این موسسات انجام پذیر می باشد. با توجه به نوع شرکت پیمانکاری و تخصص و خدماتی که تمایل به ارائه آن را دارید مدارک لازم و تخصص های مورد نیازتان را به شما معرفی می کنند. سپس می توانید این امور را به آنان محول نموده تا سایر کارهای لازم را انجام دهند.

شرح دقیق مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

1- حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره می باید تحصیلات دانشگاهی مرتبط با رشته پیمانکاری را دارا باشند و مدرک تحصیلی شان حداقل لیسانس باشد.

2-ارائه کارت وضعیت خدمت وظیفه اعضای آقای هیئت مدیره

3-مدارک مربوط به سوابق بیمه ای

4-مدارک ثبتی شرکت (شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه ی رسمی، تغییرات،صورت جلسه، شرکت نامه و تقاضا نامه)

5-سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت

6- مدارک هویتی اعضا هیات مدره و سهامداران و پرسنل امتیازآور

7- مستندات مربوط به تایید سوابق کاری و مرتبط بودن آنها با رتبه درخواستی

8-سوابق تحصیلی هیات مدیره و پرسنل امتیازآور

9-اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی

10-قرارداد های 15 سال اخیر

11-مستندات مربوط به تاییده های مالی قراردادها

12-تعهد نامه های قانونی

لزوم اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری

 

رتبه بندی شرکت ها بر اساس دستور العملی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری تهیه و اعلام شده و بر اساس ضوابط مندرج در آن و با ارائه کلیه مدارک تعیین می شود. رتبه بندی شرکت های پیمانکاری از 1تا 5 است که در شروع رتبه 5 به شرکت های پیمانکاری داده می شود.

هر میزان که بر تجارب کاری و سایر مدارک لازم جها اخذ رتبه پیمانکاری افزوده شده و توانایی هایی که شرکت پیمانکاری در ارائه خدمات خود به مشتریانش می دهد بیشتر می گردد از این رو می توانید نسبت به اخذ رتبه 4 پیمانکاری و بالاتر اقدام نماید.

لازم به ذکر است که در بعضی موارد ممکمن است بازرسین با توجه به قانون به شرکت های پیمانکاری مراجعه می نمایند و بر اساس گزارش آنها رتبه شرکت ها ابقا و یا ارتقا می تواند بیابند. بنابر این با توجه به نحوه عملکرد شرکت های پیمانکاری می توانند به رتبه بالاتری دست یافته و از اعتبار کاری بیشتری بهره مند گردند.

این امر موجب خواهد شد تا شانس برنده شدن بیشتری در بین رقبای خود در هنگام برگزاری مناقصات داشته باشند و درنتیجه بر سرمایه های شرکت افزوده خواهد شد.